Myanmar MTV
Thingyan Music
Cele Photos
Myanmar E - News
Movies & Drama Series
Games
Font Download
Contact Us

To Myanmar

Myanmar Celebrity : Bambino - Photo List

Bambino-69
hits # : 6110

Bambino / Bambino MTVs
[ 2006-08-27 ] Kyaung Phwint Chain ( hits : 16302 )
[ 2006-09-04 ] Pyaw Ma Thwat Khae Thu ( hits : 14357 )
[ 2006-09-14 ] Pay Sat Sae Par ( hits : 9445 )
[ 2006-10-10 ] Min Lay A Kyaung ( hits : 10009 )
[ 2006-10-24 ] Mhar Nay Lar ( hits : 7912 )
[ 2006-10-26 ] D Kabar Mhar ( hits : 10300 )
[ 2006-10-29 ] Tha D Ya Chain ( hits : 9828 )
[ 2006-10-29 ] Tate Tate Lay ( hits : 8592 )
[ 2006-11-01 ] Myin Par Own ( hits : 6742 )
[ 2006-11-01 ] Febauary 14 ( hits : 7656 )
[ 2006-12-15 ] Thu Thi Twar P ( hits : 10350 )
[ 2006-12-15 ] Zat Lan ( hits : 8845 )
[ 2007-03-19 ] Mhar Nay Lar ( hits : 6625 )
[ 2007-06-16 ] May Ma Ya ( hits : 6986 )
[ 2007-06-25 ] Lwal Lwal Nae May Lo Ya Mhar Lar ( hits : 8888 )
[ 2008-02-21 ] Pann Ta Pwint ( hits : 9036 )
[ 2010-09-16 ] Moe That Tin - No.Darling ( hits : 3748 )
[ 2010-12-24 ] Min Ma Shi Tae Nay ( hits : 4163 )