Myanmar MTV
Thingyan Music
Cele Photos
Myanmar E - News
Movies & Drama Series
Games
Font Download
Contact Us

To Myanmar

Artist : R Zarni ( အာဇာနည္ )
Song Title : Gandawin See Sar

Share on Facebook

3.1 ( 884 votes )
R Zarni / အာဇာနည္ MTVs
[ 2006-09-09 ] Shay Sat Yan Sin Sar Par ( hits : 24430 )
[ 2006-07-17 ] Da Kal Lo Myar ( hits : 16891 )
[ 2006-07-17 ] A Lon A Kyon ( hits : 10858 )
[ 2006-07-17 ] Gandawin See Sar ( hits : 26201 )
[ 2006-07-17 ] Pyat See Ain ( hits : 10005 )
[ 2006-08-08 ] Da Gar Pwint Par ( hits : 11943 )
[ 2006-08-08 ] A Chit Kyaunt Lwal Mhar Nay Tae Ngar ( hits : 12622 )
[ 2006-08-08 ] Min A Twat ( Techno Remixed ) ( hits : 12148 )
[ 2006-08-08 ] Lay Nyin Lay ( hits : 12365 )
[ 2006-08-08 ] Honey ( hits : 16273 )
[ 2006-08-11 ] Moe ( hits : 9701 )
[ 2006-08-20 ] Myaw Lint Nay Mae ( hits : 16955 )
[ 2006-08-29 ] Nat Thamee Pone Pyin ( hits : 15880 )
[ 2006-08-29 ] Min A Twat ( hits : 11832 )
[ 2006-08-29 ] Yin Yin Lay Yuu ( hits : 15003 )
[ 2006-09-01 ] Yin Khwin Thit ( hits : 13758 )
[ 2006-09-14 ] Nga Ko Chit Tae Thu ( hits : 11017 )
[ 2006-09-27 ] Pan Lay Ta Pwint ( hits : 11360 )
[ 2006-09-30 ] A Pyit Ma Tin Yat Par ( hits : 13536 )
[ 2006-10-30 ] Pan Lay Ta Pwint ( hits : 9198 )
[ 2006-11-03 ] NgeNge - A Pyit Shi Lar ( hits : 9763 )
[ 2006-11-03 ] Chit Thu Yin Kwin ( hits : 13020 )
[ 2006-11-06 ] See Ta Phat Char ( hits : 13515 )
[ 2006-11-12 ] Shin Phone - Thu Nae Thar So Yin ( hits : 11660 )
[ 2006-11-14 ] Yuu Nay B ( hits : 8449 )
[ 2006-11-14 ] A Thint Thu ( hits : 9713 )
[ 2006-11-21 ] Yuu Thoot Chin ( hits : 7938 )
[ 2006-11-28 ] Pyan Lar Ngar Si ( hits : 9660 )
[ 2006-12-11 ] A Hla Sit ( hits : 13868 )
[ 2006-12-11 ] Bae Thu Phan Sin Pay Tar Lae ( hits : 11908 )
[ 2006-12-12 ] Pyan Lar Be ( hits : 9839 )
[ 2006-12-20 ] 3 Minutes ( hits : 9667 )
[ 2007-02-26 ] Soun Thin Par - Ta Nal Si Khwal Naing Ma Lar ( hits : 13283 )
[ 2007-02-28 ] Ta Pin Htae Yin Htae Ka Nwal ( hits : 11944 )
[ 2007-03-14 ] NgeNge - A Pyit Shi Lar ( hits : 7357 )
[ 2007-03-16 ] Thingyan - Phyu Ni Pyar War ( hits : 15038 )
[ 2007-03-19 ] Thingyan - Chain Like ( hits : 13150 )
[ 2007-03-23 ] A Yin Lo Chit Tone Bae ( hits : 13126 )
[ 2007-03-23 ] Nay Yar (2) ( hits : 12335 )
[ 2007-04-06 ] A Thae Kwal Myo Taw ( hits : 16674 )
[ 2007-04-14 ] Shin Pya Kwint Pay Par ( hits : 16909 )
[ 2007-06-06 ] ShinPhone - Chit Kya So ( hits : 7919 )
[ 2007-06-16 ] ThatPone Mhar Tae Nya ( hits : 10338 )
[ 2007-07-25 ] La Min Lay Ma Shi Yin ( hits : 11077 )
[ 2007-07-31 ] PaDaut Ta Myat Hnar ( hits : 8455 )
[ 2007-08-03 ] AMone Than Kyar Yin Phyar Chin Tae ( hits : 9752 )
[ 2007-08-03 ] Ko Nae Min Nae ThuDoe Nae ( hits : 9532 )
[ 2007-08-22 ] AThit Ka Pyan Sa ( hits : 8093 )
[ 2007-09-14 ] Soun Thin Par - Yin Khone Than Tway Ma Yat Bu ( hits : 9372 )
[ 2007-10-15 ] Hnin Wai Tae Saung ( hits : 10753 )
[ 2007-10-19 ] Htwat Pyay Thu ( hits : 7904 )
[ 2007-11-15 ] Shwe Yote Ka Lay Kaut Ya Thu ( hits : 12381 )
[ 2008-01-09 ] Gyo Gyar - Lwal Nay Tae Sone Mhat Myar ( hits : 9878 )
[ 2008-03-06 ] ChawSu Khin - AChit Yate ( hits : 7191 )
[ 2008-03-18 ] Thingyan - Phyu Ni War Pyar ( hits : 13587 )
[ 2008-04-08 ] Ko ANar Shi Say Chin ( hits : 23693 )
[ 2008-06-21 ] Ni Dan ( hits : 9995 )
[ 2008-10-01 ] Nin Har Ngar Yae AThae HnaLone ( hits : 7951 )
[ 2008-10-01 ] AChit Khaw Than ( hits : 9404 )
[ 2008-10-01 ] AMone Myat Lone ( hits : 10425 )
[ 2009-03-27 ] Hein Zaw - Thingyan - Kyaw Nyar ( hits : 10950 )
[ 2009-06-10 ] Joe Jar - Lwal Nay Tae Sone Mhat Myar ( hits : 10116 )
[ 2009-07-28 ] Kway Par Say ( hits : 14093 )
[ 2009-08-18 ] Rebecca Win - A Khite A Tant Lay ( hits : 9690 )
[ 2009-10-08 ] AThae Kwal Myo Taw ( hits : 8336 )
[ 2009-12-03 ] L Sai Zi - Way Own Mhar Lar ( hits : 8725 )
[ 2010-01-14 ] Naut Sone Yin Khwin ( hits : 11946 )
[ 2010-10-10 ] Bae Thu Mha Ma Kaung Bu ( hits : 7996 )
[ 2010-12-24 ] A Nan Ta Khu Yae Diary ( hits : 5055 )
[ 2010-12-24 ] Kwint Pyu Tae . Kwint Hloot Tae ( hits : 6586 )
[ 2011-02-05 ] Ta Khar Ta Lay ( hits : 5544 )
[ 2011-02-05 ] Way Nay Tae Tha Chin ( hits : 5730 )
[ 2011-02-05 ] Soun Thin Par - Ta Nal Si Khwal Naing Ma Lar ( hits : 6279 )
[ 2011-09-09 ] Wine Su Khine Thein - Yin Khone Yin Nae Pyan Way ( hits : 5895 )
[ 2011-09-29 ] Ta Khar Ta Lay ( hits : 4872 )
[ 2011-09-29 ] Bae Thu Phan Sin Pay Tar Lae ( hits : 5400 )
[ 2011-10-08 ] Yat Sat Swar Pyone Tat Thaw ( hits : 4673 )
[ 2011-10-09 ] Pyan Lar Khel ( hits : 4437 )
[ 2011-10-20 ] Shwe Lel Tine ( hits : 7740 )
[ 2011-11-28 ] Min A Twat [ Live ] ( hits : 6214 )
[ 2012-03-15 ] Myo A Nhant Lae Mae [ Thingyan ] ( hits : 9020 )
[ 2012-03-15 ] Pa Daut Ta Myat Nhar [ Thingyan ] ( hits : 9771 )
[ 2012-03-15 ] Haw Taw [ Thingyan ] ( hits : 9457 )
[ 2013-06-04 ] Ma Lwan Chin Bu ( hits : 3927 )
[ 2013-06-04 ] A Chit Lar ( hits : 3823 )
[ 2013-06-04 ] 16 Hnit Nat Tha Mee ( hits : 3557 )
[ 2013-06-04 ] Ma Sway Chin Bu ( hits : 3593 )
[ 2013-06-04 ] A Sate Tat Eain Mat ( hits : 4371 )
[ 2016-11-15 ] Lwan Sa Yar Shi Lal Nar Sa Yal Nal Phyay Mal ( hits : 2638 )
[ 2016-11-16 ] A Way ( hits : 2720 )
[ 2016-11-16 ] Ain Mat Yin Saunt ( hits : 2668 )
[ 2018-03-27 ] Ngar Twar Taw Mae ( hits : 1277 )
[ 2018-03-27 ] Mee Ain Shin Ma Lay ( hits : 1284 )
[ 2018-04-08 ] Tha Chin Ngar Twar Taw Mae ( hits : 1792 )