Myanmar MTV
Thingyan Music
Cele Photos
Myanmar E - News
Movies & Drama Series
Games
Font Download
Contact Us

To Myanmar

Myanmar Celebrity : Shin Phone - Photo List

Shin Phone-9
hits # : 3800

Shin Phone-10
hits # : 4790

Shin Phone-11
hits # : 5316

Shin Phone-109
hits # : 7494

Shin Phone / ရွင္ဖုန္း MTVs
[ 2006-10-08 ] Ma Khwal Chin Bu ( hits : 14991 )
[ 2006-10-11 ] Tu Nyi Tae A Chit ( hits : 14159 )
[ 2006-10-30 ] A Lo At Sone A Yar ( hits : 11667 )
[ 2006-11-12 ] D Lo A Chain ( hits : 8238 )
[ 2006-11-30 ] Khone Tan Lay ( hits : 10947 )
[ 2007-03-16 ] Yone Mhar Lar ( hits : 7507 )
[ 2007-03-16 ] Yin Khone Mi Thu ( hits : 11612 )
[ 2007-04-10 ] A Yin A Tine ( hits : 6845 )
[ 2007-04-26 ] Toe Tate Tan Ta ( hits : 10368 )
[ 2007-04-30 ] OK Nar Htar ( hits : 9083 )
[ 2007-06-06 ] Lwan Sa Yar Lay Tway ( hits : 6822 )
[ 2007-06-06 ] L LoonWah - Naut Kwal Yar ( hits : 7162 )
[ 2007-06-06 ] Min Nae Way Taw ( hits : 7350 )
[ 2007-07-17 ] A Mhat Ta Mae ( hits : 5765 )
[ 2007-07-17 ] Yin Khone Ya Thaw NayThit Myar ( hits : 6299 )
[ 2007-08-28 ] Lwan Sa Yar Lay Tway ( hits : 6577 )
[ 2007-09-07 ] TainTike Lay Pyaw Pay Par ( hits : 8891 )
[ 2007-09-09 ] Min A Twat LatSaung ( hits : 7800 )
[ 2007-09-14 ] Naut Kwal Yar ( hits : 5927 )
[ 2008-02-12 ] YinKhone Ya Thaw NayThit Myar ( hits : 5531 )
[ 2008-03-31 ] Telephone Lay ( hits : 9835 )
[ 2008-10-01 ] AChit So Tar ( hits : 5880 )
[ 2009-04-22 ] Khine Tan Lay ( hits : 7095 )
[ 2009-07-30 ] Pyan Lar Kwint Pay Htar Tae ( hits : 6226 )
[ 2009-08-05 ] Ko Pine Tae Ko Nay Yar ( hits : 10901 )
[ 2010-03-26 ] Thingyan - Tate Ta Khoe ( hits : 6561 )
[ 2010-12-24 ] Bar Kyant Lae ( hits : 2352 )
[ 2011-08-05 ] Shote Shote Shat Shat ( hits : 1959 )
[ 2013-03-01 ] A Kwint A Yayy ( hits : 1461 )