Photos / Pictures

Shin Phone
hits # : 3642

Shin Phone
hits # : 4593

Shin Phone
hits # : 5009

Shin Phone
hits # : 7228


Artist Profile . . .
. . . Other MP3s


. . . Other VCD / MTVs

Ma Khwal Chin Bu ( hits : 14665 )
Tu Nyi Tae A Chit ( hits : 13817 )
A Lo At Sone A Yar ( hits : 11329 )
D Lo A Chain ( hits : 7924 )
Khone Tan Lay ( hits : 10617 )
Yone Mhar Lar ( hits : 7206 )
Yin Khone Mi Thu ( hits : 11254 )
A Yin A Tine ( hits : 6529 )
Toe Tate Tan Ta ( hits : 10074 )
OK Nar Htar ( hits : 8762 )
Lwan Sa Yar Lay Tway ( hits : 6506 )
L LoonWah - Naut Kwal Yar ( hits : 6855 )
Min Nae Way Taw ( hits : 7020 )
A Mhat Ta Mae ( hits : 5426 )
Yin Khone Ya Thaw NayThit Myar ( hits : 5976 )
Lwan Sa Yar Lay Tway ( hits : 6272 )
TainTike Lay Pyaw Pay Par ( hits : 8557 )
Min A Twat LatSaung ( hits : 7508 )
Naut Kwal Yar ( hits : 5621 )
YinKhone Ya Thaw NayThit Myar ( hits : 5207 )
Telephone Lay ( hits : 9504 )
AChit So Tar ( hits : 5551 )
Khine Tan Lay ( hits : 6753 )
Pyan Lar Kwint Pay Htar Tae ( hits : 5880 )
Ko Pine Tae Ko Nay Yar ( hits : 10509 )
Thingyan - Tate Ta Khoe ( hits : 6066 )
Bar Kyant Lae ( hits : 2054 )
Lin Lin - Ainmat Yae Kha Ye Thae ( hits : 2103 )
Shote Shote Shat Shat ( hits : 1631 )
A Kwint A Yayy ( hits : 1144 )