Photos / Pictures

Shin Phone
hits # : 3685

Shin Phone
hits # : 4647

Shin Phone
hits # : 5108

Shin Phone
hits # : 7310


Artist Profile . . .
. . . Other MP3s


. . . Other VCD / MTVs

Ma Khwal Chin Bu ( hits : 14738 )
Tu Nyi Tae A Chit ( hits : 13893 )
A Lo At Sone A Yar ( hits : 11399 )
D Lo A Chain ( hits : 7995 )
Khone Tan Lay ( hits : 10686 )
Yone Mhar Lar ( hits : 7282 )
Yin Khone Mi Thu ( hits : 11333 )
A Yin A Tine ( hits : 6601 )
Toe Tate Tan Ta ( hits : 10138 )
OK Nar Htar ( hits : 8835 )
Lwan Sa Yar Lay Tway ( hits : 6578 )
L LoonWah - Naut Kwal Yar ( hits : 6931 )
Min Nae Way Taw ( hits : 7088 )
A Mhat Ta Mae ( hits : 5505 )
Yin Khone Ya Thaw NayThit Myar ( hits : 6029 )
Lwan Sa Yar Lay Tway ( hits : 6343 )
TainTike Lay Pyaw Pay Par ( hits : 8632 )
Min A Twat LatSaung ( hits : 7581 )
Naut Kwal Yar ( hits : 5695 )
YinKhone Ya Thaw NayThit Myar ( hits : 5281 )
Telephone Lay ( hits : 9589 )
AChit So Tar ( hits : 5625 )
Khine Tan Lay ( hits : 6833 )
Pyan Lar Kwint Pay Htar Tae ( hits : 5957 )
Ko Pine Tae Ko Nay Yar ( hits : 10580 )
Thingyan - Tate Ta Khoe ( hits : 6178 )
Bar Kyant Lae ( hits : 2121 )
Lin Lin - Ainmat Yae Kha Ye Thae ( hits : 2170 )
Shote Shote Shat Shat ( hits : 1700 )
A Kwint A Yayy ( hits : 1206 )