Photos / Pictures

Shin Phone
hits # : 3732

Shin Phone
hits # : 4716

Shin Phone
hits # : 5208

Shin Phone
hits # : 7397


Artist Profile . . .
. . . Other MP3s


. . . Other VCD / MTVs

Ma Khwal Chin Bu ( hits : 14825 )
Tu Nyi Tae A Chit ( hits : 13988 )
A Lo At Sone A Yar ( hits : 11490 )
D Lo A Chain ( hits : 8087 )
Khone Tan Lay ( hits : 10786 )
Yone Mhar Lar ( hits : 7365 )
Yin Khone Mi Thu ( hits : 11435 )
A Yin A Tine ( hits : 6685 )
Toe Tate Tan Ta ( hits : 10214 )
OK Nar Htar ( hits : 8926 )
Lwan Sa Yar Lay Tway ( hits : 6661 )
L LoonWah - Naut Kwal Yar ( hits : 7004 )
Min Nae Way Taw ( hits : 7189 )
A Mhat Ta Mae ( hits : 5598 )
Yin Khone Ya Thaw NayThit Myar ( hits : 6110 )
Lwan Sa Yar Lay Tway ( hits : 6424 )
TainTike Lay Pyaw Pay Par ( hits : 8719 )
Min A Twat LatSaung ( hits : 7660 )
Naut Kwal Yar ( hits : 5782 )
YinKhone Ya Thaw NayThit Myar ( hits : 5365 )
Telephone Lay ( hits : 9674 )
AChit So Tar ( hits : 5714 )
Khine Tan Lay ( hits : 6933 )
Pyan Lar Kwint Pay Htar Tae ( hits : 6049 )
Ko Pine Tae Ko Nay Yar ( hits : 10700 )
Thingyan - Tate Ta Khoe ( hits : 6328 )
Bar Kyant Lae ( hits : 2203 )
Lin Lin - Ainmat Yae Kha Ye Thae ( hits : 2249 )
Shote Shote Shat Shat ( hits : 1792 )
A Kwint A Yayy ( hits : 1290 )