Myanmar MTV
Thingyan Music
Cele Photos
Myanmar E - News
Movies & Drama Series
Games
Font Download
Contact Us

To Myanmar

Myanmar Celebrity : Alex - Photo List

Alex-29
hits # : 5303

Alex / အဲလက္စ္ MTVs
[ 2006-07-17 ] Ka Kha Ga ( hits : 10304 )
[ 2006-07-21 ] May Lwint Chin Yae Naut Sone Chay Yar ( hits : 14638 )
[ 2006-09-27 ] Ma ... Ma Chit Lo Ma Phyit ( hits : 18723 )
[ 2006-09-30 ] Lwan Yat Tway A Kyaung ( hits : 13763 )
[ 2006-10-17 ] That Sone Hti ( hits : 11063 )
[ 2006-10-19 ] Way Lo Ma Phyit Bu ( hits : 10353 )
[ 2006-10-30 ] Thi Chin Chit Thu ( hits : 12393 )
[ 2006-11-09 ] Ngar Min Go ( hits : 9186 )
[ 2006-11-16 ] Thi Chin Lay A Tine ( hits : 9617 )
[ 2006-11-21 ] BarBu - Away Ka Chit Nay Mae ( hits : 9146 )
[ 2006-11-21 ] Ainmat Htae Ka Ainmat Myar ( hits : 9113 )
[ 2006-12-07 ] A Yu Khan Hna Lone Thar ( hits : 10517 )
[ 2006-12-07 ] A Chit Lay Ta Yaut Htae ( hits : 9225 )
[ 2007-01-03 ] Away Ka Chit Nay Mae ( hits : 9870 )
[ 2007-01-09 ] Oat Aww ( hits : 8221 )
[ 2007-04-10 ] Da Go Yay ( hits : 7460 )
[ 2007-05-02 ] Way Lwint Chin Yae Naut Sone Chay Yar ( hits : 8273 )
[ 2007-05-31 ] Lwan ZayTi ( hits : 7156 )
[ 2007-05-31 ] ALinn AinMat Pyaut Sone Chain ( hits : 8083 )
[ 2007-05-31 ] YeeSar Phyit Chin Tae ( hits : 7969 )
[ 2007-07-20 ] Mi Moe Ko ( hits : 9765 )
[ 2007-07-20 ] TanPho Mae Nya ( hits : 7235 )
[ 2007-08-28 ] Director ( hits : 8287 )
[ 2007-10-02 ] A To Nay Chin Tae AMyal ( hits : 9141 )
[ 2007-10-09 ] Pyaw Like ( Feat : AK ) ( hits : 6241 )
[ 2007-10-09 ] ALwan Moe Sat Myar ( hits : 7478 )
[ 2007-10-09 ] Lo Chin Tar Yu ( hits : 7842 )
[ 2007-10-19 ] A Yu Khan HnaLoneThar ( hits : 7704 )
[ 2007-10-23 ] AChitLay Ta Yaut Htae ( hits : 8033 )
[ 2008-01-19 ] Min Nae Chit Tar ( hits : 7633 )
[ 2008-03-06 ] Away Ka Chit Nay Mae ( hits : 6672 )
[ 2008-03-06 ] Pyan Sone Chin Tae ( hits : 7229 )
[ 2008-04-29 ] Taw Par Pi ... Twar ( hits : 6338 )
[ 2008-07-01 ] DoatKha KyautSaung ( hits : 7100 )
[ 2008-12-26 ] AThae Kwal Pone Pyin ( hits : 8836 )
[ 2009-10-21 ] Ta That Lone Tha D Ya Nay Mae ( hits : 6985 )
[ 2011-09-04 ] Sithu Lwin Saung Oo Haling - Chit Thu Lat Saung ( hits : 4726 )
[ 2011-09-04 ] A Sone That Ma Twar Bu ( hits : 4296 )
[ 2011-09-18 ] Myo Pya Nae Kyun Daw ( hits : 5511 )
[ 2011-10-10 ] Sin Sar Par Ohn ( hits : 4852 )
[ 2011-11-28 ] A Sone That Ma Twar Bu ( hits : 5151 )