Myanmar MTV
Thingyan Music
Cele Photos
Myanmar E - News
Movies & Drama Series
Games
Font Download
Contact Us

To Myanmar

Artist : R Zarni ( အာဇာနည္ )
Song Title : Pyat See Ain

Share on Facebook

3.0 ( 614 votes )
R Zarni / အာဇာနည္ MTVs
[ 2006-09-09 ] Shay Sat Yan Sin Sar Par ( hits : 24431 )
[ 2006-07-17 ] Da Kal Lo Myar ( hits : 16895 )
[ 2006-07-17 ] A Lon A Kyon ( hits : 10863 )
[ 2006-07-17 ] Gandawin See Sar ( hits : 26202 )
[ 2006-07-17 ] Pyat See Ain ( hits : 10012 )
[ 2006-08-08 ] Da Gar Pwint Par ( hits : 11946 )
[ 2006-08-08 ] A Chit Kyaunt Lwal Mhar Nay Tae Ngar ( hits : 12626 )
[ 2006-08-08 ] Min A Twat ( Techno Remixed ) ( hits : 12154 )
[ 2006-08-08 ] Lay Nyin Lay ( hits : 12368 )
[ 2006-08-08 ] Honey ( hits : 16275 )
[ 2006-08-11 ] Moe ( hits : 9704 )
[ 2006-08-20 ] Myaw Lint Nay Mae ( hits : 16961 )
[ 2006-08-29 ] Nat Thamee Pone Pyin ( hits : 15885 )
[ 2006-08-29 ] Min A Twat ( hits : 11833 )
[ 2006-08-29 ] Yin Yin Lay Yuu ( hits : 15005 )
[ 2006-09-01 ] Yin Khwin Thit ( hits : 13761 )
[ 2006-09-14 ] Nga Ko Chit Tae Thu ( hits : 11019 )
[ 2006-09-27 ] Pan Lay Ta Pwint ( hits : 11364 )
[ 2006-09-30 ] A Pyit Ma Tin Yat Par ( hits : 13543 )
[ 2006-10-30 ] Pan Lay Ta Pwint ( hits : 9201 )
[ 2006-11-03 ] NgeNge - A Pyit Shi Lar ( hits : 9766 )
[ 2006-11-03 ] Chit Thu Yin Kwin ( hits : 13025 )
[ 2006-11-06 ] See Ta Phat Char ( hits : 13519 )
[ 2006-11-12 ] Shin Phone - Thu Nae Thar So Yin ( hits : 11662 )
[ 2006-11-14 ] Yuu Nay B ( hits : 8452 )
[ 2006-11-14 ] A Thint Thu ( hits : 9718 )
[ 2006-11-21 ] Yuu Thoot Chin ( hits : 7939 )
[ 2006-11-28 ] Pyan Lar Ngar Si ( hits : 9663 )
[ 2006-12-11 ] A Hla Sit ( hits : 13868 )
[ 2006-12-11 ] Bae Thu Phan Sin Pay Tar Lae ( hits : 11911 )
[ 2006-12-12 ] Pyan Lar Be ( hits : 9842 )
[ 2006-12-20 ] 3 Minutes ( hits : 9671 )
[ 2007-02-26 ] Soun Thin Par - Ta Nal Si Khwal Naing Ma Lar ( hits : 13285 )
[ 2007-02-28 ] Ta Pin Htae Yin Htae Ka Nwal ( hits : 11945 )
[ 2007-03-14 ] NgeNge - A Pyit Shi Lar ( hits : 7359 )
[ 2007-03-16 ] Thingyan - Phyu Ni Pyar War ( hits : 15041 )
[ 2007-03-19 ] Thingyan - Chain Like ( hits : 13154 )
[ 2007-03-23 ] A Yin Lo Chit Tone Bae ( hits : 13126 )
[ 2007-03-23 ] Nay Yar (2) ( hits : 12339 )
[ 2007-04-06 ] A Thae Kwal Myo Taw ( hits : 16675 )
[ 2007-04-14 ] Shin Pya Kwint Pay Par ( hits : 16910 )
[ 2007-06-06 ] ShinPhone - Chit Kya So ( hits : 7923 )
[ 2007-06-16 ] ThatPone Mhar Tae Nya ( hits : 10346 )
[ 2007-07-25 ] La Min Lay Ma Shi Yin ( hits : 11078 )
[ 2007-07-31 ] PaDaut Ta Myat Hnar ( hits : 8456 )
[ 2007-08-03 ] AMone Than Kyar Yin Phyar Chin Tae ( hits : 9756 )
[ 2007-08-03 ] Ko Nae Min Nae ThuDoe Nae ( hits : 9533 )
[ 2007-08-22 ] AThit Ka Pyan Sa ( hits : 8096 )
[ 2007-09-14 ] Soun Thin Par - Yin Khone Than Tway Ma Yat Bu ( hits : 9373 )
[ 2007-10-15 ] Hnin Wai Tae Saung ( hits : 10755 )
[ 2007-10-19 ] Htwat Pyay Thu ( hits : 7906 )
[ 2007-11-15 ] Shwe Yote Ka Lay Kaut Ya Thu ( hits : 12385 )
[ 2008-01-09 ] Gyo Gyar - Lwal Nay Tae Sone Mhat Myar ( hits : 9881 )
[ 2008-03-06 ] ChawSu Khin - AChit Yate ( hits : 7193 )
[ 2008-03-18 ] Thingyan - Phyu Ni War Pyar ( hits : 13592 )
[ 2008-04-08 ] Ko ANar Shi Say Chin ( hits : 23696 )
[ 2008-06-21 ] Ni Dan ( hits : 9996 )
[ 2008-10-01 ] Nin Har Ngar Yae AThae HnaLone ( hits : 7956 )
[ 2008-10-01 ] AChit Khaw Than ( hits : 9408 )
[ 2008-10-01 ] AMone Myat Lone ( hits : 10426 )
[ 2009-03-27 ] Hein Zaw - Thingyan - Kyaw Nyar ( hits : 10952 )
[ 2009-06-10 ] Joe Jar - Lwal Nay Tae Sone Mhat Myar ( hits : 10117 )
[ 2009-07-28 ] Kway Par Say ( hits : 14095 )
[ 2009-08-18 ] Rebecca Win - A Khite A Tant Lay ( hits : 9696 )
[ 2009-10-08 ] AThae Kwal Myo Taw ( hits : 8339 )
[ 2009-12-03 ] L Sai Zi - Way Own Mhar Lar ( hits : 8729 )
[ 2010-01-14 ] Naut Sone Yin Khwin ( hits : 11949 )
[ 2010-10-10 ] Bae Thu Mha Ma Kaung Bu ( hits : 8000 )
[ 2010-12-24 ] A Nan Ta Khu Yae Diary ( hits : 5056 )
[ 2010-12-24 ] Kwint Pyu Tae . Kwint Hloot Tae ( hits : 6589 )
[ 2011-02-05 ] Ta Khar Ta Lay ( hits : 5547 )
[ 2011-02-05 ] Way Nay Tae Tha Chin ( hits : 5731 )
[ 2011-02-05 ] Soun Thin Par - Ta Nal Si Khwal Naing Ma Lar ( hits : 6280 )
[ 2011-09-09 ] Wine Su Khine Thein - Yin Khone Yin Nae Pyan Way ( hits : 5896 )
[ 2011-09-29 ] Ta Khar Ta Lay ( hits : 4875 )
[ 2011-09-29 ] Bae Thu Phan Sin Pay Tar Lae ( hits : 5400 )
[ 2011-10-08 ] Yat Sat Swar Pyone Tat Thaw ( hits : 4676 )
[ 2011-10-09 ] Pyan Lar Khel ( hits : 4438 )
[ 2011-10-20 ] Shwe Lel Tine ( hits : 7742 )
[ 2011-11-28 ] Min A Twat [ Live ] ( hits : 6215 )
[ 2012-03-15 ] Myo A Nhant Lae Mae [ Thingyan ] ( hits : 9025 )
[ 2012-03-15 ] Pa Daut Ta Myat Nhar [ Thingyan ] ( hits : 9778 )
[ 2012-03-15 ] Haw Taw [ Thingyan ] ( hits : 9462 )
[ 2013-06-04 ] Ma Lwan Chin Bu ( hits : 3931 )
[ 2013-06-04 ] A Chit Lar ( hits : 3827 )
[ 2013-06-04 ] 16 Hnit Nat Tha Mee ( hits : 3558 )
[ 2013-06-04 ] Ma Sway Chin Bu ( hits : 3599 )
[ 2013-06-04 ] A Sate Tat Eain Mat ( hits : 4373 )
[ 2016-11-15 ] Lwan Sa Yar Shi Lal Nar Sa Yal Nal Phyay Mal ( hits : 2641 )
[ 2016-11-16 ] A Way ( hits : 2723 )
[ 2016-11-16 ] Ain Mat Yin Saunt ( hits : 2670 )
[ 2018-03-27 ] Ngar Twar Taw Mae ( hits : 1279 )
[ 2018-03-27 ] Mee Ain Shin Ma Lay ( hits : 1290 )
[ 2018-04-08 ] Tha Chin Ngar Twar Taw Mae ( hits : 1796 )