Myanmar MTV
Thingyan Music
Cele Photos
Myanmar E - News
Movies & Drama Series
Games
Font Download
Contact Us

To Myanmar

Artist : R Zarni ( အာဇာနည္ )
Song Title : ChawSu Khin - AChit Yate

Share on Facebook

3.0 ( 388 votes )
R Zarni / အာဇာနည္ MTVs
[ 2006-09-09 ] Shay Sat Yan Sin Sar Par ( hits : 24541 )
[ 2006-07-17 ] Da Kal Lo Myar ( hits : 17016 )
[ 2006-07-17 ] A Lon A Kyon ( hits : 10972 )
[ 2006-07-17 ] Gandawin See Sar ( hits : 26319 )
[ 2006-07-17 ] Pyat See Ain ( hits : 10119 )
[ 2006-08-08 ] Da Gar Pwint Par ( hits : 12069 )
[ 2006-08-08 ] A Chit Kyaunt Lwal Mhar Nay Tae Ngar ( hits : 12757 )
[ 2006-08-08 ] Min A Twat ( Techno Remixed ) ( hits : 12273 )
[ 2006-08-08 ] Lay Nyin Lay ( hits : 12486 )
[ 2006-08-08 ] Honey ( hits : 16404 )
[ 2006-08-11 ] Moe ( hits : 9802 )
[ 2006-08-20 ] Myaw Lint Nay Mae ( hits : 17080 )
[ 2006-08-29 ] Nat Thamee Pone Pyin ( hits : 15996 )
[ 2006-08-29 ] Min A Twat ( hits : 11955 )
[ 2006-08-29 ] Yin Yin Lay Yuu ( hits : 15126 )
[ 2006-09-01 ] Yin Khwin Thit ( hits : 13866 )
[ 2006-09-14 ] Nga Ko Chit Tae Thu ( hits : 11121 )
[ 2006-09-27 ] Pan Lay Ta Pwint ( hits : 11467 )
[ 2006-09-30 ] A Pyit Ma Tin Yat Par ( hits : 13649 )
[ 2006-10-30 ] Pan Lay Ta Pwint ( hits : 9296 )
[ 2006-11-03 ] NgeNge - A Pyit Shi Lar ( hits : 9871 )
[ 2006-11-03 ] Chit Thu Yin Kwin ( hits : 13196 )
[ 2006-11-06 ] See Ta Phat Char ( hits : 13607 )
[ 2006-11-12 ] Shin Phone - Thu Nae Thar So Yin ( hits : 11782 )
[ 2006-11-14 ] Yuu Nay B ( hits : 8570 )
[ 2006-11-14 ] A Thint Thu ( hits : 9827 )
[ 2006-11-21 ] Yuu Thoot Chin ( hits : 8063 )
[ 2006-11-28 ] Pyan Lar Ngar Si ( hits : 9774 )
[ 2006-12-11 ] A Hla Sit ( hits : 13964 )
[ 2006-12-11 ] Bae Thu Phan Sin Pay Tar Lae ( hits : 12018 )
[ 2006-12-12 ] Pyan Lar Be ( hits : 9946 )
[ 2006-12-20 ] 3 Minutes ( hits : 9761 )
[ 2007-02-26 ] Soun Thin Par - Ta Nal Si Khwal Naing Ma Lar ( hits : 13398 )
[ 2007-02-28 ] Ta Pin Htae Yin Htae Ka Nwal ( hits : 12043 )
[ 2007-03-14 ] NgeNge - A Pyit Shi Lar ( hits : 7465 )
[ 2007-03-16 ] Thingyan - Phyu Ni Pyar War ( hits : 15169 )
[ 2007-03-19 ] Thingyan - Chain Like ( hits : 13283 )
[ 2007-03-23 ] A Yin Lo Chit Tone Bae ( hits : 13246 )
[ 2007-03-23 ] Nay Yar (2) ( hits : 12436 )
[ 2007-04-06 ] A Thae Kwal Myo Taw ( hits : 16772 )
[ 2007-04-14 ] Shin Pya Kwint Pay Par ( hits : 17026 )
[ 2007-06-06 ] ShinPhone - Chit Kya So ( hits : 8027 )
[ 2007-06-16 ] ThatPone Mhar Tae Nya ( hits : 10456 )
[ 2007-07-25 ] La Min Lay Ma Shi Yin ( hits : 11188 )
[ 2007-07-31 ] PaDaut Ta Myat Hnar ( hits : 8558 )
[ 2007-08-03 ] AMone Than Kyar Yin Phyar Chin Tae ( hits : 9861 )
[ 2007-08-03 ] Ko Nae Min Nae ThuDoe Nae ( hits : 9626 )
[ 2007-08-22 ] AThit Ka Pyan Sa ( hits : 8196 )
[ 2007-09-14 ] Soun Thin Par - Yin Khone Than Tway Ma Yat Bu ( hits : 9482 )
[ 2007-10-15 ] Hnin Wai Tae Saung ( hits : 10882 )
[ 2007-10-19 ] Htwat Pyay Thu ( hits : 8003 )
[ 2007-11-15 ] Shwe Yote Ka Lay Kaut Ya Thu ( hits : 12493 )
[ 2008-01-09 ] Gyo Gyar - Lwal Nay Tae Sone Mhat Myar ( hits : 10007 )
[ 2008-03-06 ] ChawSu Khin - AChit Yate ( hits : 7299 )
[ 2008-03-18 ] Thingyan - Phyu Ni War Pyar ( hits : 13716 )
[ 2008-04-08 ] Ko ANar Shi Say Chin ( hits : 23813 )
[ 2008-06-21 ] Ni Dan ( hits : 10096 )
[ 2008-10-01 ] Nin Har Ngar Yae AThae HnaLone ( hits : 8066 )
[ 2008-10-01 ] AChit Khaw Than ( hits : 9497 )
[ 2008-10-01 ] AMone Myat Lone ( hits : 10534 )
[ 2009-03-27 ] Hein Zaw - Thingyan - Kyaw Nyar ( hits : 11103 )
[ 2009-06-10 ] Joe Jar - Lwal Nay Tae Sone Mhat Myar ( hits : 10234 )
[ 2009-07-28 ] Kway Par Say ( hits : 14195 )
[ 2009-08-18 ] Rebecca Win - A Khite A Tant Lay ( hits : 9796 )
[ 2009-10-08 ] AThae Kwal Myo Taw ( hits : 8446 )
[ 2009-12-03 ] L Sai Zi - Way Own Mhar Lar ( hits : 8837 )
[ 2010-01-14 ] Naut Sone Yin Khwin ( hits : 12054 )
[ 2010-10-10 ] Bae Thu Mha Ma Kaung Bu ( hits : 8098 )
[ 2010-12-24 ] A Nan Ta Khu Yae Diary ( hits : 5162 )
[ 2010-12-24 ] Kwint Pyu Tae . Kwint Hloot Tae ( hits : 6706 )
[ 2011-02-05 ] Ta Khar Ta Lay ( hits : 5677 )
[ 2011-02-05 ] Way Nay Tae Tha Chin ( hits : 5843 )
[ 2011-02-05 ] Soun Thin Par - Ta Nal Si Khwal Naing Ma Lar ( hits : 6388 )
[ 2011-09-09 ] Wine Su Khine Thein - Yin Khone Yin Nae Pyan Way ( hits : 6007 )
[ 2011-09-29 ] Ta Khar Ta Lay ( hits : 4974 )
[ 2011-09-29 ] Bae Thu Phan Sin Pay Tar Lae ( hits : 5501 )
[ 2011-10-08 ] Yat Sat Swar Pyone Tat Thaw ( hits : 4767 )
[ 2011-10-09 ] Pyan Lar Khel ( hits : 4525 )
[ 2011-10-20 ] Shwe Lel Tine ( hits : 7851 )
[ 2011-11-28 ] Min A Twat [ Live ] ( hits : 6329 )
[ 2012-03-15 ] Myo A Nhant Lae Mae [ Thingyan ] ( hits : 9212 )
[ 2012-03-15 ] Pa Daut Ta Myat Nhar [ Thingyan ] ( hits : 9990 )
[ 2012-03-15 ] Haw Taw [ Thingyan ] ( hits : 9684 )
[ 2013-06-04 ] Ma Lwan Chin Bu ( hits : 4039 )
[ 2013-06-04 ] A Chit Lar ( hits : 3946 )
[ 2013-06-04 ] 16 Hnit Nat Tha Mee ( hits : 3663 )
[ 2013-06-04 ] Ma Sway Chin Bu ( hits : 3703 )
[ 2013-06-04 ] A Sate Tat Eain Mat ( hits : 4485 )
[ 2016-11-15 ] Lwan Sa Yar Shi Lal Nar Sa Yal Nal Phyay Mal ( hits : 2751 )
[ 2016-11-16 ] A Way ( hits : 2848 )
[ 2016-11-16 ] Ain Mat Yin Saunt ( hits : 2776 )
[ 2018-03-27 ] Ngar Twar Taw Mae ( hits : 1378 )
[ 2018-03-27 ] Mee Ain Shin Ma Lay ( hits : 1390 )
[ 2018-04-08 ] Tha Chin Ngar Twar Taw Mae ( hits : 1929 )